Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

NHỮNG GỢI Ý KHI LÁI XE CÓ TRANG BỊ PHANH ABS

Khi hệ thống ABS làm việc, chân phanh sẽ bị lực tác động theo chu kỳ. Đây là điều bình thường. Cần duy trì lực đạp chân phanh.

Hệ thống ABS sẽ không giúp tránh được nguy hiểm khi:

• bạn lái xe quá gần xe phía trước.

• bánh xe trượt trên nước.

• bạn chuyển hướng quá nhanh.

• mặt đường quá xấu.