TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Nguyên lý hoạt động của hộp số xe ô tô khi về Số đỗ (P)

Bánh răng số đỗ là một bộ phận của trục sơ cấp. Bánh răng số đỗ có các vấu trên bề mặt OD của nó để cơ cấu cóc hãm ăn khớp với khóa trên trục thứ cấp.

Khóa đỗ ngăn chặn các bánh xe quay bằng cách cho phép trục thứ cấp được giữ cố định bởi vỏ hộp số thông qua các cóc hãm. Khi cóc hãm ăn khớp trong số đỗ, trục thứ cấp được giữ cố định.

Khi cần điều khiển bằng tay được chuyển sang vị trí đỗ P, khóa đỗ sẽ làm việc như sau:

Vấu hãm (nối với trục điều khiển bằng tay) quay và đẩy thanh dẫn động của cóc hãm vào cóc hãm. Thanh dẫn động là một lò xo chịu tải.

Thanh dẫn động được dẫn hướng vào trong cóc hãm bởi đế của cấu cóc hãm số đỗ.

Khi thanh dẫn động của cóc hãm được đẩy vào trong cóc hãm, chốt quay của cóc hãm vào trong bánh răng số đỗ và ăn khớp với các vấu hãm .

Cóc hãm giữ trục thứ cấp với vỏ hộp số.

Chi tiết Mô tả

1 Vỏ hộp số

2 Bánh răng số đỗ trên trục thứ cấp

3 Cóc hãm số đỗ

4 Lò xo hồi cóc hãm số đỗ

5 Chốt cóc hãm số đỗ

6 Nút bịt – Chốt cóc hãm số đỗ

7 Thanh dẫn động cóc hãm

8 Lò xo chặn van bằng tay

9 Cần chặn van bằng tay

10 Trục cần chuyển số

11 Cần chuyển số bằng tay (Vị trí lắp cần điều khiển bằng tay phụ thuộc vào loại xe/đời xe.)

12 Tấm dẫn động cần số đỗ