TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Sơn hông xe ô tô

[28/08/2020 08:35:31] Jan: Xin chào
[28/08/2020 08:36:13] Jan: Xe mình bị sước và hơi móp khoảng 20% trên vè bánh sau bên phụ
[28/08/2020 08:36:30] Jan: Nhờ xưởng báo giá giúp với ạ
[28/08/2020 08:42:54] Ô Tô Mỹ Đình THC: bạn có thể chụp ảnh chỗ bị xước cho mình được ko
[28/08/2020 08:46:03] Jan: [Album]
[28/08/2020 08:59:03] Ô Tô Mỹ Đình THC: sơn góc ba đờ sốc 350k, sơn hông 400k. Tổng 750k bạn nhé
[28/08/2020 09:02:24] Jan: Có 1 hay 2 chỗ bị móp một chút cài này chỉ cần bả matit thôi ạ. Tks
[17/09/2020 10:56:07] Jan: [Sticker]
[17/09/2020 10:56:39] Jan: Hôm nay mình qua garage nhờ bạn xử lý giúp nhé

[17/09/2020 10:59:03] Ô Tô Mỹ Đình THC: Ok bạn