TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

TÍNH NĂNG CẬP NHẬT BẢN ĐỒ MAP TRÊN XE Ô TÔ

Mạng lưới đường bộ đang thay đổi liên tục do có các con đường mới, do thay đổi phân loại đường…vv. Do đó, bản đồ trong hệ thống không thể đúng một cách chính xác so với mạng lưới đường bộ hiện tại.

Thông tin bản đồ được cập nhật thường xuyên, nhưng tất cả khu vực sẽ không được cập nhật chi tiết như nhau. Một vài đường, đặt biệt những đường riêng, có thể không có trong nguồn dữ liệu . Để có độ chính xác cao, luôn sử dụng đĩa phiên bản mới nhất. Đại lý có thể cung cấp đĩa này.