TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Tư vấn sơn, gò, hàn xe Hyundai I10 Hatchback

Tư vấn sơn, gò, hàn Hyundai I10 Hatchback

Tư vấn sơn, gò, hàn xe Hyundai I10 Hatchback

[20/10/2019 12:49:20] Dang: A cho em hỏi chút
[20/10/2019 12:49:38] Dang: Em muốn hàn và sơn lại một số điểm ở I10
[20/10/2019 12:49:53] Dang: Buổi chiều xong được ko anh nhỉ
[20/10/2019 12:51:01] Dang: Sơn lại vết xước cửa xe
[20/10/2019 12:51:17] Ô Tô Mỹ Đình THC: Được. bạn ơi
[20/10/2019 12:51:19] Dang: Ok
[20/10/2019 12:51:24] Dang: Vậy e chạy qua
[20/10/2019 12:51:38] Dang: Khoảng 40p nữa tới
[20/10/2019 12:54:12] Ô Tô Mỹ Đình THC: ok bạn
[20/10/2019 13:25:24] Dang: Em tới 430 rồi anh
[20/10/2019 13:53:25] Dang: [Album]


[21/10/2019 13:30:10] Dang: Xem em xong chưa anh
[21/10/2019 13:30:22] Dang: Có gì báo em nhé
[21/10/2019 13:30:32] Dang: Để em còn sắp xếp CV
[21/10/2019 13:32:04] Ô Tô Mỹ Đình THC: cả dán tem khoảng 6h, bạn qua lấy nhé
[21/10/2019 13:32:58] Dang: 6h tối hả bạn
[21/10/2019 13:33:47] Ô Tô Mỹ Đình THC: uh. đúng rồi bạn
[21/10/2019 13:34:15] Dang: Vậy để sáng mai đi bạn
[21/10/2019 13:34:23] Dang: Tối quá,sáng mai mình qua lấy
[21/10/2019 13:35:12] Ô Tô Mỹ Đình THC: Uh. Sáng mai, lúc nào bạn qua lấy cũng được. Xưởng lúc nào cũng có người
[21/10/2019 13:35:29] Dang: OK. Lamf kỹ hộ mình nhé Bạn
[21/10/2019 13:35:33] Dang: [Sticker]
[21/10/2019 13:35:47] Ô Tô Mỹ Đình THC: [Sticker]
[21/10/2019 15:59:50] Dang: Bạn ơi
[21/10/2019 16:00:02] Dang: Mai mình có cv đột xuất
[21/10/2019 16:00:11] Dang: Tối mình qua lấy xe luôn nhé
[21/10/2019 16:11:07] Dang: Alo
[21/10/2019 16:11:22] Dang: Giờ mình từ Lạc Trung chạy qua nhé
[21/10/2019 16:11:34] Dang: Mình gọi di động ko thấy bạn nghe máy
[21/10/2019 16:47:28] Ô Tô Mỹ Đình THC: [Hình ảnh]

vị tri sơn, gò, hàn xe Hyundai I10 Hatchback