TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

8 câu hỏi về công nghệ kỹ thuật điện điện tử

cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-tu

1. Mạch cầu Wheatstone dùng để làm gì?

a. Nó được sử dụng để so sánh chính xác các điện trở
b. Nó được sử dụng để xây dựng máy đo biến dạng
c. Nó tạo ra một căng thẳng
d. Nó bao gồm ba điện trở đã biết và một điện trở chưa biết

2. Phát biểu nào là đúng đối với Đi ốt thông thường?

a. Nó là một chất dẫn điện
b. Nó được sử dụng để cải chính
c. Nó đôi khi được sử dụng để ngăn chặn điện áp tăng
d. Nó chỉ cho phép dòng điện chạy theo một hướng

3. Một Đi ốt Zener được sử dụng để:

a. Điều chỉnh điện áp
b. Bảo vệ mạch
c. Giữ một điện áp cụ thể trong mạch
d. Khuếch đại

4. Phát biểu nào là đúng đối với Transistor?

a. Nó được sử dụng để chuyển đổi dòng điện
b. Nó được sử dụng để khuếch đại
c. Có sẵn dưới dạng PNP và NPN
d. Nó là một chất dẫn điện

5. Câu nào đúng với PTC?

a. Nói chung nó được sử dụng để đo nhiệt độ
b. Khi nhiệt độ của nó tăng lên, điện trở của nó tăng lên
c. Khi nhiệt độ của nó tăng lên, điện trở của nó giảm
d. Khi nhiệt độ của nó tăng lên, dòng điện giảm

6. Câu nào đúng với NTC?

a. Nói chung nó được sử dụng để đo nhiệt độ
b. Khi nhiệt độ của nó tăng lên, điện trở của nó tăng lên
c. Khi nhiệt độ của nó tăng lên, điện trở của nó giảm
d. Khi nhiệt độ của nó tăng lên, dòng điện tăng

7. Một bộ ngắt ảnh bao gồm:

a. Một diode phát sáng và một màn hình LCD
b. Một điốt phát sáng và ánh sáng phụ thuộc vào điện trở
c. Hai điốt phát sáng
d. Một điốt phát sáng và một thyristor

8. Hiệu ứng Piezo được sử dụng:

a. Trong cảm biến gõ
b. Trong kim phun
c. Để khuếch đại dòng điện
d. Giới hạn điện áp

Mời các bạn comment câu trả lời “8 câu hỏi về công nghệ kỹ thuật điện điện tử” ở dưới đây.