Logo
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ÔTÔ THC
 • Email
  otomydinhthc@gmail.com
 • Mở cửa
  Thứ 2 - CN
  8h00 - 17h30
 • Liên hệ với chúng tôi
  0962688768
THC AUTO
image

Biên bản giám định bảo hiểm ô tô

Trang chủ / Biên bản giám định bảo hiểm ô tô
thumbnail
Tác giả: Thắng
Ngày đăng: 01/03/2024

Biên bản giám định bảo hiểm ô tô

Biên bản giám định bảo hiểm ô tô hay còn gọi cái tên chuyên nghành bảo hiểm đó là biên bản giám định xe cơ giới, vật chất xe

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH XE CƠ GIỚI VẬT CHẤT XE

Số : ……………….……………….

Hôm nay, ngày ……. Tháng ……. Năm ………………… tại ……………………………

Chúng tôi gồm có

Họ tên Giám định viên :

1. …………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………..

Họ tên người tham gia :

1. …………………………………… đại diện : …………………………………………….

2. …………………………………… đại diện : ……………………………………………

Cùng nhau tiến hành giám định tổn thất

Xe ô tô Biển kiểm soát (SK/SM) …………………………….. hiệu xe ……………………

Năm sản xuất : ……………………………………………. Trọng tải/ số chỗ ngồi : ………

Tên chủ xe (người được bảo hiểm) : …………………………………………………………

Địa chỉ : ………………………………………….. Điện thoại : ……………………………

Tên lái xe : ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ : …………………………………………….. Điện thoại : …………………………

Giấy phép lái xe hạng : ……… Số : ……………… Hiệu lực từ ………………. đến ……….

Giấy phép lưu hành số : …………………. Hiệu lực từ …………….…………. đến ………..

Giấy chứng nhận bảo hiểm số : …………………….

Hiệu lực từ ………………. đến ………………

Nơi cấp : ………………………………………………………………………………………

1.THÔNG TIN TỔN THẤT

Tai nạn xảy ra hồi ……….… giờ …….…… phút, ngày …..…… tháng ……..… năm ………

Tại : ……………………………………………………………………………………………..

Cơ quan giải quyết tai nạn : ……………………………………………………………………..

Diễn biến chi tiết : ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

TT Hạng mục thiệt hại Mức độ hư hỏng Đề xuất giải quyết Hiện vật thu hồi Sửa chữa Thay thế

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hạng mục bị mất cắp hoặc kiểm tra sau (nếu có) : …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3.KẾT LUẬN SƠ BỘ CỦA GIÁM ĐỊNH VIÊN (Lỗi chính, phụ, tỷ lệ, các ý kiến khác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.PHÍ GIÁM ĐỊNH

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản này được lập với sự xác nhận của các bên liên quan cùng tham gia giám định.

CÁC BÊN LIÊN QUAN           NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM                  GIÁM ĐỊNH VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)                       (ký, ghi rõ họ tên)                            (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ PHẬN GIÁM ĐỊNH

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tags, Chuyên mục

BẢO HIỂM (29) image (248)

Giá bảo dưỡng

Dự toán các hạng mục bảo dưỡng

{{ item }}
Thời gian ước tính {{ dataBaoGia.hang_muc.duration }}
Nhân công bảo dưỡng {{ formatNumber(dataBaoGia.hang_muc.manpower) }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Tổng

{{ item }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Ghi chú

Cùng chuyên mục: image

icon

Gọi ngay

Đặt lịch

icon

Zalo

Messenger

Chỉ đường