TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Các dạng chuyển số của hộp số tự động

Về số

Dưới điều kiện nhất định, hộp số sẽ tự động về số ở dải số thấp hơn (mà không cần di chuyển cần chọn dải số). Có 3 kiểu về số tự động:

Xuống dốc

Yêu cầu mô men xoắn

Về số cưỡng bức hoặc vượt xe

Xuống dốc

Về số khi xuống dốc xuất hiện khi xe xuống dốc dừng lại.

Yêu cầu mô men xoắn

Về số yêu cầu mô men xoắn (tự động) trong lúc tăng tốc khi yêu cầu mô men xoắn lơn hơn, động cơ có thể cung cấp ở tỷ số truyền đó.

Chế độ đạp chân ga sát sàn

Để tăng tốc tối đa, người lái xe có thể về số cưỡng bức bằng cách nhấn chân ga xuống sàn. Về số

cưỡng bức xuống số thấp có thể thấp hơn tốc độ định trước. Thông số kỹ thuật của việc giảm tốc độthể biến thiên do lốp kích thước, động cơ và các yêu cầu hiệu chỉnh hộp số.