TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

CÁC DẤU HIỆU HƯ HỎNG HỆ THỐNG PHANH ABS BẠN CẦN BIẾT

CAC-DAU-HIEU-HU-HONG-HE-THONG-PHANH-ABS-BAN-CAN-BIET

Hệ thống ABS và/hoặc EBD không hoạt động

 1. Kiểm tra lại xem các mã lỗi xuất hiện không.(Nếu xuất hiện mã lỗi, hãy tiến hành chẩn đoán dựa theo mã lỗi phát ra.)
 2. Mạch nguồn (sự cố điện áp cung cấp thấp)
 3. Mạch nguồn (sự cố điện áp cung cấp cao)
 4. Mạch cảm biến tốc độ phía trước (lỗi đầu ra)
 5. Mạch cảm biến tốc độ phía sau (lỗi đầu ra)
 6. Mạch cảm biến tốc độ phía trước (hở hay ngắn mạch)
 7. Mạch cảm biến tốc độ phía sau (hở hay ngắn mạch)
 8. Mạch cảm biến tốc độ phía trước (hỏng chức năng so sánh)
 9. Mạch cảm biến tốc độ phía sau (hỏng chức năng so sánh)
 10. Kiểm tra bộ chấp hành phanh bằng GTS. (Kiểm tra hoạt động của bộ chấp hành phanh bằng cách sử dụng chức năng Thử kích hoạt.) Nếu bất thường, hãy kiểm tra rò rỉ của mạch thủy lực.
 11. Nếu triệu chứng vẫn xuất hiện sau khí các khu vực nghi ngờ được liệt kê ở trên đã được kiểm tra và thấy bình thường, thì thay thế ECU điều khiển trượt (bộ chấp hành phanh).

Hệ thống ABS và/hoặc EBD hoạt động không hiệu quả

 1. Kiểm tra lại xem các mã lỗi xuất hiện không. (Nếu xuất hiện mã lỗi, hãy tiến hành chẩn đoán dựa theo mã lỗi phát ra.)
 2. Mạch cảm biến tốc độ phía trước (lỗi đầu ra)
 3. Mạch cảm biến tốc độ phía sau (lỗi đầu ra)
 4. Mạch cảm biến tốc độ phía trước (hở hay ngắn mạch)
 5. Mạch cảm biến tốc độ phía sau (hở hay ngắn mạch)
 6. Mạch cảm biến tốc độ phía trước (hỏng chức năng so sánh)
 7. Mạch cảm biến tốc độ phía sau (hỏng chức năng so sánh)
 8. Mạch công tắc đèn phanh.
 9. Kiểm tra bộ chấp hành phanh bằng GTS. (Kiểm tra hoạt động của bộ chấp hành phanh bằng cách sử dụng chức năng Thử kích hoạt.) Nếu bất thường, hãy kiểm tra rò rỉ của mạch thủy lực.
 10. Nếu triệu chứng vẫn xuất hiện sau khí các khu vực nghi ngờ được liệt kê ở trên đã được kiểm tra và thấy bình thường, thì thay thế ECU điều khiển trượt (bộ chấp hành phanh).

Không thể kiểm tra mã lỗi của cảm biến ABS được

 1. Kiểm tra lại xem các mã lỗi xuất hiện không.(Nếu xuất hiện mã lỗi, hãy tiến hành chẩn đoán dựa theo mã lỗi phát ra.)
 2. Mạch cực TC và CG
 3. Nếu triệu chứng vẫn xuất hiện sau khí các khu vực nghi ngờ được liệt kê ở trên đã được kiểm tra và thấy bình thường, thì thay thế ECU điều khiển trượt (bộ chấp hành phanh).

Đèn cảnh báo ABS hoạt động bất thường (Sáng không tắt)

 1. Mạch đèn cảnh báo của hệ thống ABS
 2. ECU điều khiển trượt (Bộ chấp hành phanh)

Đèn cảnh báo ABS hoạt động bất thường (Đèn không sáng)

 1. Mạch đèn cảnh báo của hệ thống ABS
 2. ECU điều khiển trượt (Bộ chấp hành phanh)

Đèn cảnh báo phanh hoạt động bất thường (Đèn sáng không tắt)

 1. Mạch đèn cảnh báo phanh
 2. ECU điều khiển trượt (Bộ chấp hành phanh)

Đèn cảnh báo phanh hoạt động bất thường (Đèn không sáng)

 1. Mạch đèn cảnh báo phanh
 2. ECU điều khiển trượt (Bộ chấp hành phanh)

Không thể hoàn thành việc kiểm tra cảm biến

 1. Mạch cực TS và CG
 2. ECU điều khiển trượt (Bộ chấp hành phanh)