Logo
TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC
 • Email
  otomydinhthc@gmail.com
 • Mở cửa
  Thứ 2 - Thứ 7
  8h00 - 17h30
 • Liên hệ với chúng tôi
  0962688768
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC
image

Các mạch thủy lực của ly hợp của hộp số tự động

Trang chủ / Các mạch thủy lực của ly hợp của hộp số tự động
thumbnail
Tác giả: Thắng
Ngày đăng: 26/12/2021

Các mạch thủy lực của ly hợp của hộp số tự động

Các mạch thủy lực của ly hợp số tiến (A)

Để tác dụng lên ly hợp số tiến (A), van điều khiển bằng tay phải ở vị trí D, 3, 2 hoặc 1 để cung cấp áp suất đường ống tới van điều áp ly hợp A thông qua mạch DRIVE.

Để ly hợp số tiến (A) tác dụng, SSA cung cấp áp suất điện từ điều chỉnh từ mạch SREG tới các van khóa và van điều áp ly hợp A thông qua mạch VFS1 tới vị trí các van để tác dụng lên ly hợp số tiến (A). Khi ly hợp số tiến tác dụng, SSA tăng áp suất tới các van khóa và van điều áp ly hợp A.

Van điều áp ly hợp A cung cấp áp suất đường ống tới mạch CL A để tác dụng lên ly hợp số tiến (A).

Ly hợp số tiến (A) giảm khi van điều khiển bằng tay ở vị trí số N, R hoặc P hoặc khi van điều khiển bằng tay ở vị trí số D ở hộp số có 5 hoặc 6 cấp số.

SSA giảm áp suất tới van khóa và van điều áp ly hợp A, tới vị trí các van để hạ thấp áp suất đường ống điều áp trong mạch CL A để nhả ly hợp.

Khi ly hợp số tiến (A) nhả, van điều áp ly hợp A hướng áp suất đầu ra từ mạch CL EXH tới mạch CL A để điền đầy dầu áp suất thấp vào mạch và ly hợp số tiến (A), xấp xỉ 21 kPa (3 psi).

Các mạch thủy lực của ly hợp truyền thẳng (B)

Để tác dụng lên ly hợp truyền thẳng (B), van điều khiển bằng tay có thể ở vị trí R, D, 3, 2 hoặc 1 để cung cấp áp suất đường ống tới van điều áp ly hợp B thông qua mạch REV/DRIVE.

Để ly hợp truyền thẳng (B) tác dụng trong số lùi, SSB cung cấp áp suất điện từ được điều chỉnh từ mạch SREG tới các van khóa và van điều áp ly hợp B thông qua mạch VFS2 tới vị trí các van để tác dụng lên ly hợp truyền thẳng (B). Khi ly hợp truyền thẳng tác dụng, SSB tăng áp suất tới các van khóa và van điều áp ly hợp B.

Van điều áp ly hợp B cung cấp áp suất đường ống cho mạch CL B để tác dụng lên ly hợp truyền thẳng (B).

Khi ly hợp truyền thẳng (B) tác dụng ở các số truyền 3 và 5, áp suất điện từ được điều chỉnh từ các van khóa D1 cung cấp cho van điều áp ly hợp B thông qua mạch VFS2D và chống lại áp suất từ mạch VFS2 để định vị van điều áp ly hợp B.

Ly hợp truyền thẳng (B) nhả khi van điều khiển bằng tay ở vị trí P hoặc N hoặc khi van điều khiển bằng tay ở vị trí D đi kèm với điều kiện hộp số ở các số truyền 1, 2, 4 hoặc 6.

Ở vị trí N hoặc P, van điều khiển bằng tay không cung cấp áp suất đường ống cho van điều áp ly hợp B.

SSB giảm áp suất tới van khóa và van điều áp ly hợp B tới vị trí của các van để giảm áp suất đường ống được điều chỉnh trong mạch CL B để nhả ly hợp.

Ở các số truyền 1, 2, 4 hoặc 6, van điều khiển bằng tay cung cấp áp suất đường ống tới van điều áp ly hợp B. SSB giảm áp suất tới van khóa và van điều áp ly hợp B tới vị trí của các van để giảm áp suất đường ống được điều chỉnh trong mạch CL B để nhả ly hợp.

Khi ly hợp truyền thẳng (B) nhả ở các số truyền 1, 2, 4 hoặc 6, van điều áp ly hợp (B) hướng áp suất trong mạch đầu ra từ mạch CL EXH tới mạch CL B để điền đầy áp suất thấp vào mạch và ly hợp truyền thẳng (B), xấp xỉ 21 kPa (3 psi).

Các mạch thủy lực của ly hợp trung gian (C)

Để tác dụng lên ly hợp trung gian (C), van điều khiển bằng tay có thể ở các vị trí D, 3, 2 hoặc 1 để cung cấp áp suất đường ống tới van điều áp ly hợp C thông qua mạch DRIVE.

SSC cung cấp áp suất điện từ được điều chỉnh từ mạch SREG tới van điều áp ly hợp C thông qua mạch VFS3 tới vị trí của van để tác dụng lên ly hợp (C). Khi ly hợp trung giann (C) tác dụng, SSC tăng áp suất tới van điều áp ly hợp C.

Van điều áp ly hợp C cung cấp áp suất đường ống được điều chỉnh tới mạch CL C để tác dụng lên ly hợp (C).

Áp suất điện từ được điều chỉnh từ van khóa ly hợp E cung cấp cho van điều áp ly hợp C thông qua mạch VFS3E và chống lại áp suất VFS3 để định vị van điều áp ly hợp C chỉ ở vị trí số truyền 6.

Để nhả ly hợp trung gian (C) khi van điều khiển bằng tay ở vị trí D, 3, 2 hoặc 1, SSC giảm áp suất tới van điều áp ly hợp C tới vị trí các van để giảm áp suất đường ống được điều chỉnh trong mạch CL C để nhả ly hợp.

Khi ly hợp trung gian (C) nhả, van điều áp ly hợp C hướng áp suất trong mạch đầu ra từ mạch CL EXH tới mạch CL C để điền đầy dầu áp suất thấp vào mạch CL C và ly hợp trung gian (C), xấp xỉ 21 kPa (3 psi).

Ở vị trí P, R hoặc N, van điều khiển bằng tay không cung cấp áp suất đường ống cho van điều áp ly hợp C.

Các mạch thủy lực của ly hợp số thấp/lùi

Để tác dụng lên ly hợp số thấp/lùi (D), van điều khiển bằng tay có thể ở bất kỳ vị trí nào. Áp suất đường ống được cấp cho các van khóa và van điều áp D1 và D2 bằng bơm thông qua mạch PUMP.

SSD cung cấp áp suất điện từ được điều chỉnh từ mạch SREG tới van điện từ đa kênh thông qua mạch

VFS4 mà ở đó nó dẫn hướng các van khóa và van điều áp ly hợp D1 và D2 thông qua mạch CL DC tới vị trí các van để tác dụng lên ly hợp số thấp/lùi (D). Khi ly hợp số thấp/lùi (D) tác dụng, SSD tăng áp suất tới các van khóa và van điều áp ly hợp D1 và D2.

Van điều áp ly hợp D1 và D2 cung cấp áp suất đường ống từ mạch PUMP tới các mạch CL D1 và CL D2 để tác dụng lên ly hợp số thấp/lùi (D).

Để nhả ly hợp số thấp/lùi (D), van điều khiển bằng tay có thể ở trong các vị trí D, 3 hoặc 2. SSD giảm áp suất tới mạch VFS4 để giảm áp suất trong mạch CL DC tới vị trí của các van khóa và van điều áp ly hợp D để giảm áp suất trong mạch CL D1 và nhả ly hợp số thấp/lùi (D).

Khi ly hợp số thấp/lùi (D) nhả, van khóa ly hợp D2 hướng áp suất đường ống đã được điều chỉnh xuống xấp xỉ 21 kPa (3 psi) tới mạch CL EXH để điền đẩy thể tích của các mạch và các ly hợp không được sử dụng.

Khi ly hợp số thấp/lùi (D) nhả, mạch CL EXH cung cấp cho van điều áp D1 để điền đầy mạch CL D1 và ly hợp số thấp/lùi (D).

Các mạch thủy lực của ly hợp số O/D (E)

Để tác dụng lên ly hợp số O/D (E), van điều khiển bằng tay phải ở vị trí D. Áp suất đường ống cung cấp cho van điều áp ly hợp E.

SSD cung cấp áp suất điện từ được điều chỉnh từ mạch SREG tới can điện từ đa kênh thông qua mạch VFS4. SSE cung cấp cho van điện từ đa kênh và van cho phép chuyển động để hướng áp suất từ mạch VFS4 tới các mạch CLEC F và CLEC tới vị trí của các van khóa và van điều áp ly hợp E để tác dụng lên ly hợp số tiến O/D (E). Khi ly hợp số tiến (E) tác dụng, SSD tăng áp suất tới van khóa và van điều áp ly hợp E.

Van điều áp ly hợp E cung cấp áp suất đường ống đã được điều chỉnh từ mạch DRIVE tới mạch CLE để tác dụng lên ly hợp số O/D (E).

Để nhả ly hợp số O/D (E), van điều khiển bằng tay có thể ở bất kỳ vị trí nào. SSD giảm áp suất tới mạch VFS4 để giảm áp suất trong các mạch CLEC và CLEC F và nhả ly hớp số O/D (E). SSE khóa áp suất trong mạch SREG tới van điện từ đa kênh và van cho phép chuyển động để cho phép SSD tới điều khiển hoạt động của ly hợp số thấp/lùi (D).

Khi ly hợp số O/D (E) nhả, van điều áp ly hợp E hướng áp suất mạch đầu ra từ mạch CL EXH tới mạch CL E để điền đầy áp suất thấp vào mạch và ly hợp, xấp x 21 kPa (3 psi).

Để nhận được báo giá chi tiết và tư vấn kỹ thuật về hộp số tự động xe ô tô của bạn quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 03.48.68.87.68
Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 09.62.68.87.68
Email: otomydinhthc@gmail.com
Các dịch vụ khác tại Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô Mỹ Đình THC
Công Ty TNHH Ô Tô Mỹ Đình THC – “HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI …”
Xưởng dịch vụ 1: Số 587 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xưởng dịch vụ 2: Số 589 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website dịch vụ: www.otomydinhthc.com
Website phụ tùng: www.shopoto.com.vn

Giá bảo dưỡng

Dự toán các hạng mục bảo dưỡng

{{ item }}
Thời gian ước tính {{ dataBaoGia.hang_muc.duration }}
Nhân công bảo dưỡng {{ formatNumber(dataBaoGia.hang_muc.manpower) }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Tổng

{{ item }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Ghi chú

Đặt lịch

icon

Gọi ngay

Đặt lịch

icon

Zalo

Messenger

Chỉ đường