TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

CÁC TRIỆU CHỨNG DẤU HIỆU HƯ HỎNG HỆ THỐNG LY HỢP (CÔN) CỦA XE Ô TÔ

AC-TRIEU-CHUNG-DAU-HIEU-HU-HONG-HE-THONG-LY-HOP-CON-CUA-XE-O-TO

Sử dụng bảng dưới đây sẽ trợ giúp việc xác định nguyên nhân của các triệu chứng hư hỏng. Nếu nhiều vùng nghi ngờ có các triệu chứng hư hỏng được liệt kê theo thứ tự có thể trong cột “Khu vực nghi ngờ” của bảng. Hãy kiểm tra từng triệu chứng bằng cách kiểm tra các khu vực nghi ngờ theo thứ tự đã được liệt kê. Hãy thay các chi tiết khi cần thiết.

Triệu chứng & dấu hiệu hư hỏng Khu vực nghi ngờ
Li hợp giật/kêu Chân máy (Lỏng)
Cụm đĩa ly hợp (Đảo quá mức)
Cụm đĩa ly hợp (Dính dầu)
Cụm đĩa ly hợp (Mòn)
Lò xo xoắn đĩa ly hợp (Hỏng)
Cụm đĩa ly hợp (Chai)
Lò xo đĩa (phần đầu không thẳng)
Bàn đạp ly hợp có cảm giác không chắc Ống li hợp (khí trong đường ống)
Cụm xi lanh chính li hợp (bị hỏng)
Cụm xylanh cùng với vòng bi cắt ly hợp (Bị hỏng)
Tiếng ồn ly hợp Cụm xy lanh cùng với vòng bi cắt ly hợp (Mòn, bẩn hay hỏng)
Lò xo xoắn đĩa ly hợp (Hỏng)
Li hợp bị trượt Bàn đạp ly hợp (Độ rơ điều chỉnh sai)
Cụm đĩa ly hợp (Dính dầu)
Cụm đĩa ly hợp (Mòn)
Lò xo đĩa (Hư hỏng)
Đĩa ép (biến dạng)
Cụm bánh đà (biến dạng)
Không cắt được ly hợp Bàn đạp ly hợp (Độ rơ điều chỉnh sai)
Ống li hợp (khí trong đường ống)
Cụm xi lanh chính ly hợp (bị hỏng)
Cụm xylanh cùng với vòng bi cắt ly hợp (Bị hỏng)
Cụm đĩa ly hợp (Không phẳng)
Cụm đĩa ly hợp (Đảo quá mức)
Cụm đĩa ly hợp (Vỡ lớp ma sát)
Cụm đĩa ly hợp (Bẩn hay cháy)
Cụm đĩa ly hợp (Dính dầu)
Cụm đĩa ly hợp (Thiếu mỡ then hoa)
Khó đạp bàn đạp ly hợp Bàn đạp li hợp
Dầu li hợp
Cụm xilanh chính của li hợp
Xi lanh cắt ly hợp
Nắp li hợp