Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Cơ cấu phân phối khí trên xe ô tô là gì ?

CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

YÊU CÁU VÀ PHÂN LOẠI

Có cầu phối khí có nhiệm vụ điều khiển quá trình trao đổi khi trong xylanh.
Yêu cầu đổi với có cấu phối khí là phải thải sạch và nạp đầy.

Ngưõi la phân có cấu phối khí thành các loại sau :

– Cơ câu phối khí dùng cam ~ xupap được dùng phổ biến trong các loại động có đốt trong do có kết cấu đơn giản, điều chỉnh dễ dàng.

– Cơ cấu phối khí dùng van trượt cô ưu điểm là tiết diện thông qua lớn nhưng khó chế tạo nên ít được dùng trong các động có thông thường mà chỉ dùng trong động có đấc chủng như động có xe đua chẳng hạn,

Hình 4-1. (2 cấu phối khí dùng xupap

k WUC Ca, È cam đội 3, là xo xHpap 4. xupap, 5 nẩn máy,
ñ. thâu máy. 7 đúa đẩy & dân gánh, Ö cò mổ

– Cơ cấu phối khí dùng piton đóng mở cửa nạp và thải của động có hai kỳ có kết cấu đơn giản, không phải điều chỉnh, sửa chữa, nhưng chất lượng quá trình trao đổi khí không cao.

Trong giáo trình này chúng ta giới hạn chỉ khảo sát cơ cấu phối khi dùng xupap. Có hai loại có cấu phối khí dùng xupap là có cấu phối xupap đất (hình 4- la} và có cấu phối khí xupap treo (hình 4- Ib).

Trong có cấu phối khí xupap đặt, toàn bộ có cấu phối khí được bố trí ở thân máy do đó chiều cao động có không lồn, thuận lợi khi bố trí trên các phương tiện vận tải. Số chi tiết của cơ cấu ít nên lực quán tính của có cấu nhỏ,
bề mặt cam và con đội bị mfn hơn, Tuy nhiên khó bố trí chu buồng cháy gọn, mặc dù ở một số động có người ta bố trí xupap nghiêng so với đường tâm xylanh nhưng vẫn không tổ chức được buồng cháy gọn để có tý số nén cao thích họp cho động có diesel. Ngoài ra, cũng chính vì buồng cháy không gọn nên dễ xảy ra kích nổ. Do dòng khi nạp và thải phải ngoặt khi lưu động nên hệ số nạp không cao. Vì các lý do trên nên có cấu phối khí XIPP đặt chỉ được dùng trong một số động cơ xăng mà thôi.

Cơ cấu phối khí xupap treo có nhiều chỉ tiết hón và được bố trí cả ở thân máy và mặt máy làm tăng chiều cao của động có. Lực quán tính của các chỉ tiết tác đụng lén bÈ mặt cam và con đội lồn hón, Nấp máy của động có phức lạn hón nến khó khăn hơn khi chế tạo. Tuy nhiên, do xupap được bố trí trong phần không gian của xylanh dạng treo nên buồng cháy rất rọn. Dây là điều kiện tiên quyết để có tý số nén cao và giảm khả năng kích nổ đối với động có xăng. Mặt khác, các dòng khí lưu động ít bị ngoại nên lồn thất nhỏ tạo điều kiện thải sạch và nạp đầy hón. Vì những ưu điểm trên nên có cấu phốt khí xupap treo rất phổ biến cho cả động có xăng và động có diesel.

Các dịch vụ khác tại Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô Mỹ Đình THC
Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 03.48.68.87.68
Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 09.62.68.87.68

Email: otomydinhthc@gmail.com

Mọi tư vấn, báo giá của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí

Công Ty TNHH Ô Tô Mỹ Đình THC – “HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI …”
Xưởng dịch vụ 1: Số 587 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xưởng dịch vụ 2: Số 589 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website dịch vụ: www.otomydinhthc.com
Website phụ tùng: www.shopoto.com.vn
Youtube: https://youtu.be/hFCNQikE_MA
Fanpage: https://www.facebook.com/otomydinhTHC/?ti=as
Google map: