TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Phay lazang ô tô, phay mâm xe ô tô Ford Ranger

Phay lazang ô tô, phay mâm xe ô tô Ford Ranger

[15/09/2020 10:29:47] Thiên Trợ: Hi bạn. Mình có con ranger xls. Dòng này phay xước có đẹp không bạn. Bạn có ảnh tham khảo không. Mình thấy bộ la giăng này đơn điệu quá.
[15/09/2020 10:36:14] Ô Tô Mỹ Đình THC: lazaang xe của a là lazang phay hay đúc ạ
[15/09/2020 10:36:38] Thiên Trợ: [Hình ảnh]

[15/09/2020 10:38:53] Ô Tô Mỹ Đình THC: lazang đúc a ạ
[15/09/2020 10:39:10] Thiên Trợ: UH. LA GIĂNG ĐÚC MÀ BẠN.
[15/09/2020 10:39:10] Ô Tô Mỹ Đình THC: a có thể sơn màu titan ánh thép
[15/09/2020 10:39:20] Ô Tô Mỹ Đình THC: hoặc màu đèn bóng
[15/09/2020 10:39:23] Thiên Trợ: BẠN CÓ HÌNH MẪU KHÔNG BẠN.
[15/09/2020 10:44:28] Ô Tô Mỹ Đình THC: https://otomydinhthc.com/son-lazang-mam-xe/son-lazang-mam-xe-o-to-phanh-o-to-.html
[15/09/2020 10:51:48] Ô Tô Mỹ Đình THC: a xem các mẫu sơn lazang trong website bên e đây ạ
[15/09/2020 10:51:59] Ô Tô Mỹ Đình THC: [Hình ảnh]

Hinh-anh-Lazang-xe-Ford-Ranger-son-den-bong
Hình ảnh Lazang xe Ford Ranger sơn đen bóng

[15/09/2020 10:53:16] Ô Tô Mỹ Đình THC: hoặc a sơn màu titan ánh thép
[15/09/2020 10:53:52] Ô Tô Mỹ Đình THC: [Hình ảnh]

hinh-anh-lazang-son-mau-titan-anh-thep-toi
hình ảnh lazang sơn màu titan ánh thép tối

[06/10/2020 10:46:25] Thiên Trợ: [Hình ảnh]

hinh-anh-lazang-xe-toyota-hilux
[06/10/2020 10:46:44] Thiên Trợ: ĐÃ CÓ AI PHAY LA GIĂNG CON NÀY CHƯA BẠN? Bạn có ảnh không ?
[06/10/2020 10:46:57] Thiên Trợ: Mình đang tính phay xước con này bạn à.
[06/10/2020 11:26:04] Ô Tô Mỹ Đình THC: [Hình ảnh]

lazang-xe-ford-ranger-sau-khi-phay
[06/10/2020 11:26:34] Ô Tô Mỹ Đình THC: Kiểu thế này a ạ
[06/10/2020 11:27:02] Thiên Trợ: CÓ PHẢI SƠN SỬA LẠI KHÔNG BẠN.
[06/10/2020 11:27:13] Thiên Trợ: VÀ MỘT BỘ THEO XE GIÁ BAO NHIÊU BẠN.
[06/10/2020 11:27:58] Ô Tô Mỹ Đình THC: Vừa sơn vừa phay lại a ạ
[06/10/2020 11:28:47] Ô Tô Mỹ Đình THC: 700k 1 quả a ạ.