TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Sơn đổi màu xe Toyota Camry

[10/09/2020 20:47:46] Dr Hà Việt: A chào e. A cần sơn xe camry 2010 từ mầu đen sang mầu trắng. Sơn đổi mầu toàn bộ
[11/09/2020 08:18:04] Ô Tô Mỹ Đình THC: dạ. vâng ạ
[11/09/2020 08:18:54] Dr Hà Việt: Sơn lâu k e
[11/09/2020 08:19:09] Dr Hà Việt: Thủ tục ntn
[11/09/2020 08:24:22] Ô Tô Mỹ Đình THC: sơn mất khoảng từ 7-9 ngày a ạ
[11/09/2020 08:24:46] Ô Tô Mỹ Đình THC: xe của a là xe chính chủ cá nhân hay cty ạ
[11/09/2020 08:24:58] Dr Hà Việt: Cá nhân e
[11/09/2020 08:25:14] Dr Hà Việt: tháo hết xe ra à e
[11/09/2020 08:28:20] Ô Tô Mỹ Đình THC: xe cá nhân a chỉ mang e đăng kí, đăng kiểm, chứng minh thư, bằng lái xe, đơn xin thay đổi màu xe, cà số khung, số máy rồi mang ra cơ quan công an là được a ạ
[11/09/2020 08:28:48] Ô Tô Mỹ Đình THC: nếu a đưa bên e làm nhanh thì hết 2,5 triệu a ạ
[11/09/2020 08:30:02] Ô Tô Mỹ Đình THC: Sơn đổi màu sẽ sơn hết bên ngoài xe, tháo 4 cánh cửa sơn mặt trong 4 cánh cửa, tháo capo, sơn mặt trong capo, tháo cốp sơn mặt trong cốp
[11/09/2020 08:30:56] Ô Tô Mỹ Đình THC: sơn các bậc thềm cửa, bậc thềm cốp, viền khoang động cơ a ạ
[11/09/2020 08:32:35] Dr Hà Việt: Tổng tiền bn e
[11/09/2020 09:01:45] Ô Tô Mỹ Đình THC: Tiền sơn đổi màu xe hết 14 triệu a ạ
[11/09/2020 09:01:59] Ô Tô Mỹ Đình THC: Tiền làm thủ tục 2,5 triệu a ạ
[11/09/2020 09:02:07] Ô Tô Mỹ Đình THC: Tổng 16,5 triệu a nhé

[11/09/2020 09:32:35] Dr Hà Việt: Ok e. A bố trí 1 hay 2 hôm nữa mang xe qua