Hiện nay lượng ô tô là rất lớn, cùng với đó là sự hiểu biết của người dân về ô tô còn hết sức hạn chế, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Họ thường không có đam mê về ô tô và cũng ít khi tìm hiểu về ô tô. Nhiều hậu quả khó lường từ việc..
Xem thêm