TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Chi phí chi tiết bảo dưỡng, sửa chữa, sơn gò xe Toyota Fortuner máy xăng

Chi phí chi tiết bảo dưỡng, sửa chữa, sơn gò xe Toyota Fortuner máy xăng

Ngày: 25/12/2019

PHIẾU BÁO GIÁ SỬA CHỮA TOYOTA FORTUNER

Model : Toyota Fortuner 2010 Loại máy: Xăng

Số khung : Loại xe: 7 chỗ Màu xe:

TIỀN CÔNG SỬA CHỮA TOYOTA FORTUNER

CÔNG VIỆC Thành tiền

Sơn nắp ca bô trong, ngoài, chạy chỉ  2,500,000

Sơn ba đơ sốc trước 700,000

Hàn giàn nóng 700,000

Sơn mặt ca lăng 500,000

Sơn ốp tai xe lái cái 300,000

Vệ sinh hạng hút xe 150,000

Xúc kim phun xe 150,000

Bảo dưỡng phanh xe 250,000

Bảo dưỡng moay ơ xe 250,000

Bảo dưỡng máy đề, máy phát cái 400,000

Đại tu thước lái xe 1,700,000

Công thợ hoàn thiện ( đã bao gồm xe công làm điều hòa) 3,500,000

Công thay lốp michelin 4 cái  100,000

Căn chỉnh góc lái xe 250,000

Căn chỉnh ly tâm 280,000

Cộng tiền công bảo dưỡng, sửa chữa, sơn gò xe Toyota Fortuner: 11,730,000

TIỀN PHỤ TÙNG SỬA CHỮA TOYOTA FORTUNER

PHỤ TÙNG ĐVT Giá SL Thành tiền

Đèn pha 3,500,000 x 2 cái = 7,000,000

Đèn gầm 595,000 x 2 cái = 1,190,000

Ba đờ sốc trước 4,190,000 x 1 cái = 4,190,000

Ga, dầu lạnh 1,500,000

Bình nước phụ 390,000

Lọc dầu 120,000

Lọc xăng 820,000

Lọc gió động cơ 650,000

Lọc gió điều hoà 80,000

Nước làm mát 60,000 x 3 lít = 180,000

Dầu phanh 150,000 x 1 lít = 150,000

Dầu trợ lực lái 170,000 x 1 lít = 170,000

Buji Iridium 80,000 x 4 cái = 320,000

Dầu máy 85,000 x 5 lít = 425,000

Dầu cầu 160,000 x 3 lít = 480,000

Má phanh trước 1,720,000

Má phanh sau 1,450,000

Bi moay ơ bộ 2,200,000 x 2 bộ = 4,400,000

Dầu hộp số tự động lít 195,000 x 6 lít = 1,170,000

Càng A phụ 1,950,000

Càng A lái 1,950,000

Cao su càng sau 280,000 x 2 cái = 560,000

Lọc dầu số tự động 960,000

Vè che mưa bộ 300,000

Phớt thước lái bộ 590,000

Lốp Michelin cái 3,400,000 x 4 cái = 13,600,000

Cộng phụ tùng bảo dưỡng, sửa chữa xe Toyota Fortuner máy xăng: 46,315,000

Phụ tùng thay thế chính hãng mới 100%

Thời gian bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km

Trong quá trình sửa chữa nếu có phát sinh chúng tôi sẽ báo sau (Riêng hệ thống điện điều khiển báo khi kiểm tra thực tế trên xe).

TỔNG CHI PHÍ SỬA CHỮA SỬA CHỮA TOYOTA FORTUNER MÁY XĂNG

Tiền công : 11,730,000

Tiền phụ tùng : 46,315,000

Tổng tiền (trước thuế) 58,045,000

(Phiếu báo giá này có giá trị trong 30 ngày)

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN