TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Hướng dẫn cách thay dầu hộp số tự động cho xe ô tô

Huong-dan-cach-thay-dau-hop-so-tu-dong-cho-xe-o-to

Trước khi thực hiện kiểm tra mực dầu hộp số phải đảm bảo chuẩn bị 1 lít dầu hộp số mới đúng thông số kỹ thuật.

Luôn luôn tham khảo thông tin trong tài liệu Hướng dẫn sửa chữa mới nhất trước khi thực hiện quy trình kiểm tra này.

Phải đảm bảo hộp số không hoạt động ở chế độ chạy nền (Limp home – khi có hư hỏng) hoặc không xuất hiện mã hư hỏng DTC.

Kiểm tra mực dầu (nhớt) hộp số tự động thì khác hoàn toàn so với quy trình kiểm tra ở các hộp số thông thường. Đối với Hộp số tự động 6DCT450 có 3 buồng chứa dầu (nhớt) hộp số tự động riêng biệt:

• Buồng ly hợp hợp kép.
• Buồng TCM.
• Buồng chứa bộ bánh răng.

Mức dầu hộp số tự động

Muc-dau-hop-so-tu-dong

1 Ly hợp kép
2 Buồng ly hợp
3 Buồng TCM
4 Lỗ châm dầu (nhớt)
5 Lỗ kiểm tra mực dầu (nhớt)
6 Khoang chứa bánh răng

Mực dầu của buồng ly hợp kép và khoang chứa bộ bánh răng là như nhau tuy nhiên mực dầu trong buồng TCM thì khác nhau. Lỗ châm dầu (nhớt) hộp số thong với buồng TCM và dầu chỉ chảy từ buồng TCM sang buồng chứa bộ bánh răng và buồng ly hợp khi kép khi đầy dầu (nhớt) hộp số và tràn qua.

Nút bít kiểm tra mực dầu (nhớt) hộp số được đặt ở khoang chứa bộ bánh răng. Vì vậy khi châm dầu (nhớt) vào hộp số thì khoang TCM được điền dầu trước tien, khi dầu tràn thì nó điền dầu (nhớt) vào buồng ly hợp kép và khoang chứa bộ bánh răng.

Do đặc điểm cấu tạo của loại hộp số tự động đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra đặc biệt riêng cho mực dầu (nhớt) hộp số tự động

Quy trình kiểm tra mực dầu hộp số tự động xe ô tô

 

Kết nối máy chẩn đoán IDS và đảm bảo các mã lỗi hư hỏng DTC đã được xóa.

Điều quan trọng khi kiểm tra mực dầu (nhớt) là hộp số không hoạt động ở chế độ khẩn cấp (Emergency).

Đạp bàn đạp phanh và đảm bảo kéo phanh tay. Khởi động động cơ và thực hiện chọn các vị trí số theo trình tự như hình minh họa.

Quy-trinh-kiem-tra-muc-dau-hop-so-tu-dong-xe-o-to

Khi thực hiện quy trình chuyển số ở trên điều quan trọng là giữa mỗi lần chuyển số cần phải dừng lại 20 giây và phải dùng đồng hồ để tính.

Sử dụng IDS để kiểm tra nhiệt độ dầu hộp số. Nếu nhiệt độ nằm trong phạm vi 35°C-45°C thì có thể tiến hành kiểm tra mực dầu. Tắt khóa điện.

Nếu nhiệt độ dầu hộp số nằm ngoài phạm vị ở trên thì mực dầu kiểm tra sẽ không chính xác.

Trước khi tháo nút bít kiểm tra mực dầu hộp số cần phải chuẩn bị trước một dụng cụ đo thể tích với dung tích tối thiểu là 1 lít để chứa dầu từ trong hộp số chảy ra.

Trước khi tháo nút bít kiểm tra mực dầu hộp số phải đảm bảo chuẩn bị sẵn ít nhất 1 lít dầu hộp số mới đúng với thông số kỹ thuật.

Vi-tri-nut-xa-dau-hop-so-tu-dong
Vị trí nút xả dầu hộp số tự động

Tháo nút bít kiểm tra mực dầu hộp số và cho dầu từ trong hộp số chảy vào 1 dụng cụ chứa có vạch đo thể tích. Dừng đo thể tích khi dòng dầu không còn chảy ra liên tục và bắt đầu nhỏ giọt từ lỗ. Không được bỏ dầu cũ này.

Tuyệt đối không sử dụng lại dầu được lấy từ trong hộp số.

Có dầu từ lỗ hộp số chảy ra điều đó không có nghĩa là mực dầu đúng.

Châm dầu hộp số mới qua lỗ châm mỗi lần 250 ml. Khi thấy dầu hộp số chảy ra từ lỗ kiểm tra thì cho nó vào dụng cụ đo thể tích giống như ban đầu. Dừng đo thể tích khi dòng dầu không còn chảy liên tục và bắt đầu nhỏ giọt từ lỗ kiểm tra.

Vi-tri-nut-do-va-tham-dau-hop-so-tu-dong
Vị trí nút đổ và thăm dầu hộp số tự động

Tại thời điểm này mực dầu hộp số là chính xác. Lắp lại các nút bít chỗ châm và kiểm tra mực dầu hộp số.

Điều quan trọng là phải biết mực mực dầu hộp số trước khi châm bổ sung để chẩn đoán hư hỏng. Cách tính mực dầu hộp số trước khi châm:

Mực dầu (nhớt) = Thể tích dầu chảy ra từ hộp số – thể tích dầu mới châm vào

Ví dụ nếu thu được 300ml từ hộp số và châm bổ sung 500 ml dầu mới:

Mực dầu (nhớt) = Thể tích dầu chảy ra từ hộp số – thể tích dầu mới châm vào

Mực dầu (nhớt) = 300ml – 500ml

Mực dầu (nhớt) = -200ml

Từ việc tính toán ở trên mực dầu hộp số là -200ml có nghia là nó bị thiếu 200ml (quá thấp).

Nếu lượng dầu (nhớt) thu được từ hộp số bằng với lượng dầu mới châm vào thì mực dầu hộp số là đúng.

Nếu lượng dầu (nhớt) thu được từ hộp số nhiều hơn với lượng dầu mới châm vào thì dầu hộp số bị dư