TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT KHOANG ĐỘNG CƠ MÁY XĂNG

Xe tay lái nghịch

Xe tay lái thuận

A Nắp bình chứa nước làm mát động cơ. Tham khảo Kiểm tra nước làm mát động cơ

B Nắp bình chứa dầu phanh và dầu ly hợp. Tham khảo Kiểm tra dầu ly hợp và dầu phanh

C Nắp lỗ đổ dầu bôi trơn động cơ1. Tham khảo Kiểm tra dầu động cơ

D Que thăm dầu bôi trơn1. Tham khảo Kiểm tra dầu động cơ

E Hộp đầu nối dây điện động cơ. Tham khảo Cầu chì

F Tấm ghi số VIN của xe. Tham khảo Nhận dạng xe

G Ắc quy. Tham khảo Ắc quy xe

H Nắp bình chứa dầu trợ lực lái. Tham khảo Kiểm tra dầu trợ lực lái

I Lọc gió.

J Nắp bình chứa nước rửa kính. Tham khảo Kiểm tra mức nước rửa kính

* Các nắp bình chứa và que thăm có màu sắc khác để dễ nhận biết.

QUE THĂM DẦU ĐỘNG CƠ MÁY XĂNG

A MIN

B MAX